Banan
Banan Järfälla Modelljärnvägsklubb JMJK

Banan

Banan är i huvudsak en rundbana med ett några inlagda vändslingespår utefter linjen. Vidare utgår från ett ställe på linjen ett enkelspår av punkt till punkt-karaktär. För uppställningsmöjligheter av tåg finns ett stort tågmagasin i två plan samt ett mindre magasin för trafikändamål. Banan som nästan helt fyller vår föreningslokal på ca 10x14 meter har fem stycken samhällen utefter linjen.

 

New Port

Storstad med större bangårdar med långa uppställnings och mötesspår, lokstation med både lokverkstad, rundstall och en (131 ft.) 40 meters vändskiva. Vidare finns industrispår, passagerarstation samt en kortare spårväg i gatumiljön.

 

Rapid City

Större samhälle och järnvägsknut mitt på linjen. Här finns en större bangård med bra mötesspår, passagerarstation samt en mindre lokstation.

 

Springfield

Mindre samhälle med bangård och kolgruva. Här delar sig linjen och man kan välja att åka vidare på en enkelspårig linje.

 

Anchor Head

Mindre samhälle med passagerarstation, mötesspår samt en mindre industribangård.

 

Adeline

Stad och järnvägsknut med bangårdar, passagerarstation samt lokstation med en mindre vändskiva.

 

Klicka här för att se hur vår spårplan ser ut

Spårplansritningen är Copyrightskyddad av © 2010 Kalmbach Publishing Co. Model Railroder

Visas här med tillstånd 2013.

 

Tekniska detaljer m.m.

Vår bana körs sedan några år tillbaka digitalt med ett trådlöst system av fabrikat MRC/Gaugemaster. Eftersom hela banan är uppdelat i sektioner finns fortfarande möjligheten att kunna köra tågen analogt. Då framförs tågen med köraggregat av pulstyp som ansluts i speciella anslutningskontakter utplacerade med jämna mellanrum. Trafiken på banan sköts av en s.k. dispatcher från en i lokalen centralt placerad dispatcherhytt. Kommunikationen mellan dispatchern och tågförarna sker med hjälp av ett trådlöst telefonisystem.

 

För signalstyrning och tågindikering används s.k. Twin-T kretsar, som känner av om någonting kortsluter spåret. Spåret består av flexräls av typ code 100 eller code 83-räls av olika fabrikat, och växlarna är av fabrikat Shinohara.

Bilder Järfälla Modelljärnvägsklubb JMJK

 

Titta på närbilder och översiktliga bilder från JMJK:s bana. Just nu har vi massor av nya bilder.

 

Om klubben Järfälla Modelljärnvägsklubb JMJK

 

Föreningen grundades 1974 och har sedan år 1980 byggt på en HO-bana i Nordamerikansk stil.

 

Kontakta oss JMJK

Om du har frågor om klubben och dess verksamhet kan du kontakta oss via vår kontaktsida.

 

© JMJK.se 2016 Järfälla Modelljärnvägsklubb. All Rights Reserved.